Incident Response Plan

 

Incident Response Plan

 

Günümüzde neredeyse her gün karşılaşmış olduğumuz siber saldırıların yıkıcı etkisi her geçen gün artmaktadır, bu siber saldırılara karşı meydan okumak, müdahale adımlarını belirlemek ve nasıl bir yol izlemek gerektiğini bilmek saldırıdan en az hasarla kurtulma konusunda önemli bir yere sahiptir.

Bilişim sistemlerinde güvenliği ihlal edilmiş, veri hırsızlı veya siber saldırıyla karşılaşılması durumunda yapılması gereken adımların belirlenmesine, olayın türünü belirlenmesinden başlayarak tespit edilip gerekli önemler ve aksiyonlar alınmasına kadar takip edilen süreç Olay müdahalesi olarak tanımlanır. Olay müdahale süreçleri Incident Response Plan olarak bilinir. Incident response, bir siber güvenlik olay sürecini yönetmeye yönelik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımdaki amaç karşılaşılan vakayı etkili bir şekilde yönetmek ve farklı olaylara karşı aksiyon alınması gereken adımları belirlemektedir. Olay müdahalesi sayesinde sistemdeki zarar minimuma indirilmesi ve işleyiş olduğu gibi devam eder. Farklı vakalar ile karşılaşılabileceği için sadece bir olay müdahalesi sürecine bağlı kalmak doğru olmaz. Bunun nedeni ise bir malware ile içeriden erişim hakkı olan ya da networksel saldırılara için farklı senaryolar takip edilmelidir. Kısacası Siber olay yaşandığında sistematik ilerlemek için bir siber olay müdahale planına ihtiyaç vardır.

Incident Response planları NIST ve SANS tarafında belirlenen belirli bir standarta oturtulmuştur. Bu standart başlıklar altında saldırılara ilişkin playbook’ların hazırlanması önerilmektedir.  .

 

NIST ve SANS Incident Response bileşenleri yan yana karşılaştırdığımız zaman bileşenlerin hemen hemen aynı olduğunu ancak ifade ve gruplamaların farklılık olduğunu söyleyebiliriz. En önemli fark NIST’in sınırlama, yok etme ve kurtarmanın benzer olduğuna savunduğu 3.adımı birleştirdiğini görebiliriz yani NIST’e göre ortandan kaldırmaya başlamadan önce tüm tehditleri içermeyi beklememeliyiz. Bazıları bu tür karşılaştırmayı sürekli olarak tartışmaktadır ancak bu bir tercih meselesi ve kuruluşun kaynaklarına bağlıdır.

 

SANS Incident Response

SANS Enstitüsüne göre etkili bir Incident Response Plan göre 6 adımdan oluşmaktadır. 6 adımın her adımı bir önceki adım üzerine kurulduğu için sırala takip edilmelidir.

1-     Preparation (Hazırlık)

2-     Identification (Tanımlama)

3-     Scope (Kapsam)

4-     Eradication (Eradikasyon)

5-     Recovery (İyileştirme)

6-     Lessons Learned Alınan dersler)

 

 

Preparation

Olay müdahalesinin en önemli aşamasıdır. Kuruluş bir saldırı durumunda ne kadar iyi yanıt verebileceğini belirlediği aşamadır. Bu aşama olmadığı zaman diğer aşamalara geçmek zor ve zaman gerektirmektedir. Kuruluşun bir olayı ele alabilmesini sağlamak için birkaç temel unsurun uygulanması gerekir.

1.      Policy yani politika belirlenmeli, bir kuruluş içinde yazılı bir dizi ilke, kural veya uygulama sağlar. Vaka oluştuğunda rehberli sunan önemli bir eylemdir.

2.      Response planı/stratejisi: Müdahale planın tek bir iş istasyonunun başarısız olması gibi küçük olaydan sunucunun çökmesi orta bir riske veya bir departmandan veri çalınması gibi yüksek riskli konulara kadar organizasyonel etkiye dayalı olarak olayların önceliklendirilmesini içermesi gerekir. Olaya müdahale edecek ekibin envanter hakkında bilgi sahibi olmalıdır, Cihazlar, işletim sistemleri, yama sürümleri ve kritik durum gibi bilgilerin olduğu belge bulunmalıdır.

3.      İletişim, olaya müdahale edecek ekibin kiminle, ne zaman ve neden iletişim kuracağını bilmesini saplamak için önemlidir. İletişim hazırlığı sayesinde doğru kişiler hızlı bir şekilde ulaşıp hızlı müdahaleler sağlanacaktır. Güvenli iletişim ortamı kurum networkünden bağımsız iletişim kanalı oluşturulmalıdır.  

4.      Erişim kontrolü, olaya müdahale edecek ekibin uygun izinlere sahip olması gerekir. Olaya müdahale edecek ekibin görev ve sorumlulukları belirlenir.

5.      Toollar, yazılım ve donanım olaya müdahale edecek ekibe yardımcı olacaktır. Hazırlık aşamasında, merkezi noktandan yönetim oluşturulması gerekmektedir yani bir monitoring tool kullanılmalıdır bu monitoring tool sayesinde elde edilen eventları (alarm log kayıtları vs.) tek bir noktadan incelenmesi zaman tasarrufu açısından önemlidir bilgisayarın parça sökmesine yarayacak tornavida setine kadar bulunmalıdır.

 

Identification

Bir vakanın meydana gelip gelmediğini tespit etmek ve belirlemekle ilgilidir. Bu kararı vermek için Muhtemel bir şüpheli olay için olayla ilgili ön bilgiler toplanmalıdır izinsiz giriş tespit sistemler, network trafiği, log dosyaları, memory imajı, artifackler log dosyalarını, monitoring araçlarını, hata mesajlarını ve firewall logları toplanmalıdır. Hızlı bir şekilde olayın belirlenmesi maliyetleri ve zararlı azaltmak için olayın tespit edildiği süreçtir. Ardından durum değerlendirmesi yapılmalıdır.  Olaya müdahalesinde bulunacak ekibin olayı ve kapsamını belirlemek için gereken veriler toplanmalıdır,

 

Scope

Vaka değerlendirmesi soncunda tehdit tespit edildiğinde kuruluşa olan zararlı sınırlamalı ve önlemelidir. Sınırlamanın asıl amacı hasarı kontrol etmek ve daha fazla yayılmasını engellemektir. Bir vakanın zararlını azaltma ve saldırganın erişimlerinin kesilmesini sağlamak için birkaç gerekli adım vardır;

1-     Kısa süreli sınırlama; Bu hasarı olabildiğince çabuk sınırlamayı amcalar. Güvenliği ihlal edilen makinenin izole edilmesi

2-     Sistem yedekleme; Forensics teknikleri uygulanılarak kanıtları korumak ve sistemin nasıl ele geçirildiğini anlamak için gerekli triyajları almak

3-     Uzun süreli sınırlama:  Temiz sistemin yeniden kurulması, saldırgan tarafından ele geçirilen ve oluşturulan hesapların sıfırlanıp silinmesi, kalıcılık mekanizmaların temizlenmesi, ip engellemesi gibi önemlerin alınması.

4-     Olayın karakterize edilmesi gerekmektedir, örneğin sisteme malware bulaşması, veri sızıntısı olmuş olması gibi durumlar belirlenmelidir.

 

Eradication

Root cause belirlenmeli ardından saldırganın tüm kalıcılıklar sistemden atılmalıdır. Savunmayı geliştirilmesi işletim sistemleri kullanılan uygulamalar, network alanlardaki savunma eksikleri belirlenmeli ve nasıl iyileştirme yapılacağı konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Güvenlik olayından etkilen sistemlerin kaldırılmasın ve geri yüklenmesi Güvenlik açığı taraması, ağalar ve sistemler üzerinde olası saldırı noktaları tespit edilmeli ve zafiyet taramaları yapılarak düzeltilmelidir Bu aşamada, Kuruluş ayrıca, yeniden bulaşma riskini önlemek için kötü amaçlı içeriğin etkilenen sistemlerden kaldırıldığından ve sistemlerin tamamen temizlendiğinden emin olmalıdır. Etkilenen sistemlerin daha sonraki saldırılara açık olmadığından emin olunması için ikincil bir takip gerektirebilir.

 

Recovery

Bu aşama, kuruluşların etkilenen sistemleri dikkatli bir şekilde üretim ortamına geri getirmelerine yardımcı olur ve başka bir olayın meydana gelmemesini sağlar. Kötü amaçlı yazılımlardan yeniden etkilenmemeleri veya güvenliği ihlal edilmemeleri için sistemler üretime geri dönerken test edilmeli, izlenmeli ve doğrulanmalıdır. Buradaki önemli kararlar şunları içerir:    

1-     Olay müdahalesi ekibinin tavsiyeleri uygulanmaları işlemleri geri yüklendiği saat ve tarih kesinleşmeli.

2-     Güvenliği ihlal edilmiş sistemlerin temiz ve tamamen işlevsel olduğunu test edilir ve doğrulanır.

3-     Anormal davranışların izlenmesi gereken süre

4-     Sistem davranışını test etmek, izlemek ve doğrulamak için kullanılan araçlar.

 

 

Lessons Learned

Kuruluşların olay yanıtlarını gözden geçirmek ve yaklaşımlarını gelecekteki saldırılara uyarlamalarını önem taşımaktadır. Olay sırasında tamamlanmayan tüm belgelerin gelecekteki olaylara fayda sağlayabilecek ek bilgilerle birlikte eklenmesi gerekir. Olay müdahalesinin son ve etkili adımıdır gelecekte ki bir vaka yaşanması engellemesini sağlar. Kurumun eksik kısımların raporlandığı, sürece ilişkin öneriler yer aldığı kısımdır.  Raporun kapması gereken başlıklar;

1-     Vakanın ilk ne zaman, nasıl ve kim tarafından tespit edildiği

2-     Vakanın temel nedeni

3-     Sorunun nasıl kontrol altına alındığı ve ortadan kaldırıldığı

4-     Kurtarma süreci boyunca gerçekleştirilen eylemler

5-     Olay müdahalesi ekibinin etkili olduğu alanlar ve iyileştirilmesi gereken alanlar

6-     Nasıl iyileştirilmesi gereken öneriler

 

 

NIST Incident Response

National Institute of Standards and Technology yani diğer adıyla NIST, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı tarafından işletilen ve birçok teknoloji sektörü için standartlar ve tavsiyeler sağlayan bir kurumdur.

SP 800-61olarak bilinen Bilgisayar güvenliği Olay yönetimi Kılavuzun da (Computer Security Incident Handling Guide) Siber güvenlik olay yönetimi ve Müdahale(Cybersecurity Incident Management and Response) ile ilgili tavsiyelerini detaylandırmaktadır. Kılavuz bir siber güvenlik olayı müdahale planının nasıl oluşturulması gerektiği ve olağanüstü durumlarda hangi adımları içermesi gerektiği konusunda talimat vermektedir. NIST IR adımlar 4 ana temelden oluşur;

1-     Preparation,

2-     Detection/analysis

3-     Containment/eradication, and recovery

4-     Preparation

 

 

 

Preparation,

Hiçbir kuruluş bir anda bildirilen vakayı etkili bir şekilde başlatamaz. Vakaya hem müdahale etmek hem de önlemek için bir plan hazırlığı olmalıdır. Bunun alt başlıklarına bakacak olursak;

1-     Olay müdahale ekibini belirleyin

Tüm ekibin hızlı ve eksiksiz hareket etmek için herkesin sorumluluklarını belirlemesi gerekir. Üyeler olarak yönetim, teknik, hukuk ve iletişim disiplinlerinde kişiler bulunmalıdır. Bir olayda etkilenen tüm departmanlar döngüde olmalı ve herkesin olay esnasında bir karara dahil olması gerekmektedir.

2-     Planın belirli periyotlarla güncellenmesi gerekemektedir

3-     Uygun altyapı ve araçları edinme ve bakımının yapılması: Olayları tespit etme ve soruşturmanın yanı sıra kanıt toplama ve koruma yeteneklerine sahip olun. Ortamınızda bir saldırganın olup olmadığını belirlemek için, uç noktalarınıza tam görünürlük sağlayan ve olay verilerini toplayan uç nokta güvenlik teknolojisine sahip olmanız çok önemlidir.

4-     Güncel tehdit istihbarat yeteneklerine sahip olun. Tehdit istihbaratı sayesinde bir kuruluşun yanıt vermeye hazır olması gereken tehdit türlerini anlamasına yardımcı olur.

 

 

 

Detection and Analysis

IR ikinci aşaması bir olayın meydana gelip gelmediğini meydana gelen olayın risk derecesi ve türünü belirlemektir. NIST bu genel aşamadaki beş adımı özetlemektedir;

1-     Bir olayın kesin işareti (precursors and indicators): Olay meydana gelmek üzere olduğuna veya zaten meydana geldiğine dair özel sinyalledir.

2-     Keşfedilen işaretleri analiz edin. Bir kez tanımlandığında IR ekibi bir öncünün veya göstergesinin bir saldırı parçası olup olmadığını veya false-postivie olup olmadığını belirlemelidir.

3-     Incident dokümanları: Oluşan vaka gerçek bir vaka olduğu kanıtlanırsa BT ekibi olayla ilgili tüm gerçekleri belgelemeye başlamalı ve süreç boyunca gerçekleştirilen tüm eylemleri kaydetmeye devam etmelidir.

4-     Incident prioritization: IR sürecinde en kritik karar noktası olarak belirler. IR ekibi olaylara gelene ilk hizmet esnasında göre öncelik veremez. Bunun yerine olayların işlevselliğine etkilenen bilgilerin gizliğini ve olayın kurtarılabilirliği üzerinde etkisine göre skorlama yaparak müdahale etmeli.

5-     Incident notification: Bir olay analiz edildikten ve önceliklendirildikten sonra IR ekibi uygun departmanları bilgilendirmelidir. Kapsamlı bir IR planı belirli bir raporlama gerekliliklerini zaten içermelidir.

 

Containment, Eradication, Recovery

Sınırlama aşamasının amacı bir olayın etkilerini daha fazla hasara yol açmadan önce durdurmaktır. Bir olay kontrol altına alındığında IR ekibi sonraki adımlarını uyarlamak için gerekli zamanı alabilir. Bunlar olayın temel nedeni ele almak ve sistemleri normal çalışmaya döndürmek için gerekli her türlü önlemi almayı içermelidir.

Aşağıdaki kriterlere dayalı olarak kapsam, eradikasyon ve kurtarma staratejileri geliştirilebilir;

          Etkilenen varlıkların kritikliği

          Olayın türü ve ciddiyeti

          Kanıtları koruma ihtiyacı

          Etkilenen sistemlerin kritik iş süreçleri için önemi

          Stratejiyi uygulamak için gereken kaynaklar

 

 

 

Post – Incident Activity

Yaşanan her olay öğrenmek ve gelişmek için bir fırsat olmalıdır. Siber saldırganlar sürekli olarak gelişiyor ve farklı teknik ve taktikleri uyguluyor yakalamak ve önlem almak için bizlere fırsat sunmakta. Önemli olaydan sonra bütün taraflar içeren öğrenilen dersler toplantısı yapılmalı ve bütün güvenliği iyileştirmek adına çalışmalar yapılmalıdır. Toplantı ve rapor sırasında gözden geçirilmesi gerekenler;

          Ne oldu ve ne zaman oldu

          IR ekibi performansı nasıldı

          Belgelenmiş prosödürler izlendi mi

          Prosedürler yeterli mi ,yeterli değilse hangi bilgiler eklenmeli

          Farklı neler yapılabilirdir

          Gelecekte aynı veya benzer olayları önlemek için ne yapılabilir

          Gelecekte hangi IOC değerleri aranabilir.

          Gelecekte benzer olayları önlemenin yollarını öğrendik mi?

 

 

 

 

Kaynaklar:

https://www.sans.org/white-papers/641/

https://www.exabeam.com/incident-response/incident-response-plan/

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/specialpublications/nist.sp.800-61r2.pdf

https://www.crowdstrike.com/cybersecurity-101/incident-response/incident-response-steps/

https://www.cynet.com/incident-response/nist-incident-response/

 

 

 

Comments

 1. Charleszenly

  sildenafil 50mg brand name [url=https://sildenafildelivery.pro/#]Cheapest Sildenafil online[/url] sildenafil 60mg price

 2. ForrestChees

  farmacia online senza ricetta [url=http://farmaciaitalia.store/#]farmacia online miglior prezzo[/url] acquistare farmaci senza ricetta

 3. ForrestChees

  viagra originale in 24 ore contrassegno [url=https://sildenafilitalia.men/#]sildenafil prezzo[/url] cialis farmacia senza ricetta

 4. HarryWed

  mexico pharmacies prescription drugs mexico pharmacies prescription drugs or mexico drug stores pharmacies
  http://clients1.google.com.vn/url?q=https://mexicanpharm.store mexican online pharmacies prescription drugs
  [url=https://maps.google.com.lb/url?q=https://mexicanpharm.store]mexican pharmaceuticals online[/url] mexican border pharmacies shipping to usa and [url=http://jzmetin.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=50486]mexican rx online[/url] п»їbest mexican online pharmacies

 5. CharlesMoore

  п»їbest mexican online pharmacies [url=http://mexicanpharm.store/#]mexican rx online[/url] mexican drugstore online

 6. MichaelThoge

  viagra without a doctor prescription [url=https://edwithoutdoctorprescription.store/#]how to get prescription drugs without doctor[/url] tadalafil without a doctor’s prescription

 7. DanielstaRp

  ed meds online without doctor prescription viagra without a doctor prescription or 100mg viagra without a doctor prescription
  https://millbrook-inf.northants.sch.uk/northants/primary/millbrook/CookiePolicy.action?backto=https://edwithoutdoctorprescription.store prescription drugs
  [url=https://community.rsa.com/external-link.jspa?url=http://edwithoutdoctorprescription.store]prescription drugs without doctor approval[/url] buy prescription drugs online without and [url=http://wuyuebanzou.com/home.php?mod=space&uid=450177]ed prescription drugs[/url] cialis without a doctor’s prescription

 8. MichaelThoge

  viagra without a doctor prescription [url=http://edwithoutdoctorprescription.store/#]buy prescription drugs from canada[/url] prescription drugs online without

 9. MichaelThoge

  reliable mexican pharmacies [url=http://reputablepharmacies.online/#]24 hour pharmacy[/url] canadian pharmacies prices

 10. Timothyspulp

  best india pharmacy [url=http://indianpharmacy.shop/#]indian pharmacy[/url] best india pharmacy indianpharmacy.shop

 11. Timothyspulp

  canadian king pharmacy [url=http://canadianpharmacy.pro/#]Cheapest drug prices Canada[/url] canadian drug prices canadianpharmacy.pro

 12. Timothyspulp

  п»їlegitimate online pharmacies india [url=https://indianpharmacy.shop/#]indian pharmacy to usa[/url] online pharmacy india indianpharmacy.shop

 13. Timothyspulp

  mail order pharmacy india [url=http://indianpharmacy.shop/#]indian pharmacy to usa[/url] pharmacy website india indianpharmacy.shop

 14. Timothyspulp

  mexico drug stores pharmacies [url=http://mexicanpharmacy.win/#]mexican drugstore online[/url] mexican mail order pharmacies mexicanpharmacy.win

 15. Timothyspulp

  best canadian pharmacy [url=https://canadianpharmacy.pro/#]best online canadian pharmacy[/url] safe reliable canadian pharmacy canadianpharmacy.pro

 16. Timothyspulp

  reputable indian pharmacies [url=https://indianpharmacy.shop/#]indian pharmacy[/url] india pharmacy mail order indianpharmacy.shop

 17. Timothyspulp

  best canadian pharmacy to buy from [url=https://canadianpharmacy.pro/#]Canadian pharmacy online[/url] canadian pharmacy mall canadianpharmacy.pro

 18. Timothyspulp

  buy medicines online in india [url=http://indianpharmacy.shop/#]Best Indian pharmacy[/url] Online medicine order indianpharmacy.shop

 19. Timothyspulp

  indian pharmacy paypal [url=https://indianpharmacy.shop/#]indian pharmacy to usa[/url] indian pharmacy paypal indianpharmacy.shop

 20. RobertDef

  Pharmacie en ligne pas cher [url=https://acheterkamagra.pro/#]kamagra oral jelly[/url] Pharmacies en ligne certifiГ©es

 21. RobertDef

  acheter medicament a l etranger sans ordonnance [url=http://pharmadoc.pro/#]Pharmacies en ligne certifiees[/url] pharmacie ouverte

 22. RobertDef

  Pharmacie en ligne sans ordonnance [url=https://levitrasansordonnance.pro/#]levitra generique[/url] Pharmacie en ligne sans ordonnance

 23. RobertDef

  Pharmacie en ligne livraison gratuite [url=https://pharmadoc.pro/#]Pharmacies en ligne certifiees[/url] Acheter mГ©dicaments sans ordonnance sur internet

 24. Oliverken

  amoxicillin online pharmacy [url=https://amoxicillin.bid/#]amoxicillin 500mg capsules price[/url] where to buy amoxicillin

 25. Oliverken

  prednisone over the counter uk [url=http://prednisonetablets.shop/#]prednisone 20mg by mail order[/url] prednisone 50 mg tablet canada

 26. TimothyTon

  pet meds without vet prescription canada [url=http://canadianpharm.store/#]Licensed Online Pharmacy[/url] the canadian pharmacy canadianpharm.store

 27. WilliamCit

  buying prescription drugs in mexico mexico pharmacies prescription drugs or buying prescription drugs in mexico online
  http://www.osoyooscoyotes.com/Redirect.aspx?destination=http://mexicanpharm.shop/ buying prescription drugs in mexico online
  [url=http://novalogic.com/remote.asp?nlink=https://mexicanpharm.shop]п»їbest mexican online pharmacies[/url] buying prescription drugs in mexico online and [url=https://slovakia-forex.com/members/244083-nooukvepul]best online pharmacies in mexico[/url] reputable mexican pharmacies online

 28. TimothyTon

  mexico pharmacies prescription drugs [url=http://mexicanpharm.shop/#]buying from online mexican pharmacy[/url] mexican online pharmacies prescription drugs mexicanpharm.shop

 29. JavierMek

  canadian pharmacy phone number pharmacy rx world canada or online canadian pharmacy
  http://dyna.lksh.ntpc.edu.tw/dyna/webs/gotourl.php?id=7&url=https://canadianpharm.store canadian pharmacy mall
  [url=http://www.huranahory.cz/sleva/pobyt-pec-pod-snezko-v-penzionu-modranka-krkonose/343?show-url=https://canadianpharm.store/]legal canadian pharmacy online[/url] 77 canadian pharmacy and [url=https://kwik.adriensosa.fr/forums/users/xlxnmelzor/]onlinecanadianpharmacy 24[/url] pharmacy in canada

 30. TimothyTon

  my canadian pharmacy reviews [url=http://canadianpharm.store/#]Canadian Pharmacy[/url] canadianpharmacy com canadianpharm.store

 31. TimothyTon

  best online pharmacy india [url=https://indianpharm.store/#]order medicine from india to usa[/url] buy medicines online in india indianpharm.store

 32. JavierMek

  canadian pharmacies compare canadian 24 hour pharmacy or canada pharmacy online legit
  https://forum.lephoceen.fr/proxy.php?link=https://canadianpharm.store::: canada discount pharmacy
  [url=http://www.adhub.com/cgi-bin/webdata_pro.pl?_cgifunction=clickthru&url=https://canadianpharm.store]pet meds without vet prescription canada[/url] canada drugs online reviews and [url=http://bbs.jhqxml.com/home.php?mod=space&uid=5359]vipps approved canadian online pharmacy[/url] trusted canadian pharmacy

 33. TimothyTon

  mexican pharmacy [url=http://mexicanpharm.shop/#]Online Pharmacies in Mexico[/url] buying prescription drugs in mexico online mexicanpharm.shop

 34. WilliamCit

  medicine in mexico pharmacies buying from online mexican pharmacy or buying prescription drugs in mexico online
  https://images.google.com.sg/url?q=https://mexicanpharm.shop mexican mail order pharmacies
  [url=http://www.yoosure.com/go8/index.php?goto=https://mexicanpharm.shop]medicine in mexico pharmacies[/url] reputable mexican pharmacies online and [url=http://wuyuebanzou.com/home.php?mod=space&uid=458576]п»їbest mexican online pharmacies[/url] mexican border pharmacies shipping to usa

 35. TimothyTon

  legal canadian pharmacy online [url=http://canadianpharm.store/#]Pharmacies in Canada that ship to the US[/url] canadian 24 hour pharmacy canadianpharm.store

 36. TimothyTon

  top 10 pharmacies in india [url=https://indianpharm.store/#]Indian pharmacy to USA[/url] indian pharmacy indianpharm.store

 37. TimothyTon

  pharmacy canadian [url=http://canadianpharm.store/#]Canadian International Pharmacy[/url] safe reliable canadian pharmacy canadianpharm.store

 38. Roberttog

  internet pharmacy no prescription [url=http://canadadrugs.pro/#]canada prescriptions[/url] top rated online canadian pharmacies

 39. RonaldPhina

  discount drug store online shopping prescription drugs online without doctor or the best canadian pharmacy
  http://clients1.google.bf/url?q=http://canadadrugs.pro onlinecanadianpharmacy com
  [url=http://www.dubaicityguide.com/site/main/advertise.asp?Oldurl=http://canadadrugs.pro/]canadian drugstore online[/url] canadian pharmacy testosterone gel and [url=http://talk.dofun.cc/home.php?mod=space&uid=349606]best online drugstore[/url] canadian pharmacy rx

 40. Andrewbow

  legitimate canadian pharmacies online canada prescription or the best canadian pharmacy
  http://prosports-shop.com/shop/display_cart?return_url=http://canadadrugs.pro mexican online pharmacies
  [url=https://connectathon-results.ihe-europe.net/open_is_url.php?url=https://canadadrugs.pro]canadian pharmacy no rx[/url] canada pharmacies online pharmacy and [url=http://www.9kuan9.com/home.php?mod=space&uid=199276]top 10 online pharmacies[/url] pharmacies withour prescriptions

 41. Eugenenus

  ed prescription drugs [url=https://edwithoutdoctorprescription.pro/#]ed pills without doctor prescription[/url] buy prescription drugs online without

 42. Eugenenus

  india online pharmacy [url=https://medicinefromindia.store/#]Online medicine order[/url] Online medicine home delivery

 43. Eugenenus

  real cialis without a doctor’s prescription [url=http://edwithoutdoctorprescription.pro/#]cialis without a doctor prescription canada[/url] buy prescription drugs from canada cheap

 44. Eugenenus

  india online pharmacy [url=http://medicinefromindia.store/#]online shopping pharmacy india[/url] reputable indian online pharmacy

 45. KevinTer

  best canadian pharmacy to buy from vipps canadian pharmacy or canadian pharmacy sarasota
  https://buscador.recolecta.fecyt.es/dnet-web-generic/redirect.action?docId=d3241445-e9af-41f8-ba10-01dd6d74856c_UmVwb3NpdG9yeVNlcnZpY2VSZXNvdXJjZXMvUmVwb3NpdG9yeVNlcnZpY2VSZXNvdXJjZVR5cGU=::oai:www.ucm.es:20035&url=http://canadianinternationalpharmacy.pro canadian pharmacies that deliver to the us
  [url=https://images.google.co.th/url?q=https://canadianinternationalpharmacy.pro]canadian pharmacy india[/url] safe reliable canadian pharmacy and [url=http://jzmetin.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=60483]cross border pharmacy canada[/url] canadian valley pharmacy

 46. Haroldset

  medication from mexico pharmacy mexican mail order pharmacies or mexican online pharmacies prescription drugs
  https://register.aib.gov.uk/subscribe/widgetsignup?url=http://certifiedpharmacymexico.pro purple pharmacy mexico price list
  [url=https://www.google.com.et/url?q=https://certifiedpharmacymexico.pro]purple pharmacy mexico price list[/url] mexican online pharmacies prescription drugs and [url=http://bbs.jhqxml.com/home.php?mod=space&uid=5754]п»їbest mexican online pharmacies[/url] mexican online pharmacies prescription drugs

 47. Randallchors

  top 10 pharmacies in india п»їlegitimate online pharmacies india or indianpharmacy com
  http://naiyoujc.ff66.net/productshow.asp?id=30&mnid=51913&url=http://medicinefromindia.store indianpharmacy com
  [url=https://maps.google.ht/url?q=https://medicinefromindia.store]reputable indian online pharmacy[/url] indian pharmacy and [url=http://www.1nanspa.com/space-uid-324724.html]Online medicine home delivery[/url] п»їlegitimate online pharmacies india

 48. Eugenenus

  meds online without doctor prescription [url=https://edwithoutdoctorprescription.pro/#]cialis without a doctor prescription canada[/url] prescription meds without the prescriptions

 49. KevinTer

  cross border pharmacy canada best canadian pharmacy to order from or canadian pharmacy no rx needed
  http://2cool2.be/url?q=https://canadianinternationalpharmacy.pro:: canadian drugs pharmacy
  [url=https://maps.google.com.mt/url?q=https://canadianinternationalpharmacy.pro]is canadian pharmacy legit[/url] canadapharmacyonline com and [url=https://www.xiaoditech.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1534732]canadian pharmacy king reviews[/url] canadian pharmacy antibiotics

 50. Eugenenus

  ed meds online without doctor prescription [url=http://edwithoutdoctorprescription.pro/#]ed pills without doctor prescription[/url] buy cheap prescription drugs online

 51. Eugenenus

  canadian drugs pharmacy [url=https://canadianinternationalpharmacy.pro/#]legitimate canadian pharmacies[/url] canadian family pharmacy

 52. Haroldset

  purple pharmacy mexico price list purple pharmacy mexico price list or mexican drugstore online
  https://www.google.com.ph/url?q=https://certifiedpharmacymexico.pro mexican border pharmacies shipping to usa
  [url=https://www.accessribbon.de/en/FrameLinkEN/top.php?out=portal&out=http://certifiedpharmacymexico.pro/]mexican online pharmacies prescription drugs[/url] buying from online mexican pharmacy and [url=http://bbs.cheaa.com/home.php?mod=space&uid=3060747]medication from mexico pharmacy[/url] mexican rx online

 53. Randallchors

  top online pharmacy india indianpharmacy com or best online pharmacy india
  https://www.nyumon.net/script/sc/redirect.php?id=393&url=https://medicinefromindia.store indian pharmacy paypal
  [url=https://register.scotland.gov.uk/subscribe/widgetsignup?url=http://medicinefromindia.store]buy medicines online in india[/url] top 10 online pharmacy in india and [url=http://www.1nanspa.com/space-uid-323782.html]reputable indian online pharmacy[/url] online shopping pharmacy india

 54. Eugenenus

  canadian pharmacy antibiotics [url=https://canadianinternationalpharmacy.pro/#]canadian pharmacy king reviews[/url] canadian pharmacy prices

 55. Eugenenus

  mexican border pharmacies shipping to usa [url=http://certifiedpharmacymexico.pro/#]mexico drug stores pharmacies[/url] mexican border pharmacies shipping to usa

 56. Eugenenus

  medication from mexico pharmacy [url=http://certifiedpharmacymexico.pro/#]mexico pharmacy[/url] buying from online mexican pharmacy

 57. Randallchors

  pharmacy website india top 10 pharmacies in india or top 10 online pharmacy in india
  http://images.google.com.hk/url?q=https://medicinefromindia.store Online medicine order
  [url=https://perfectlychilledhotels.com/redirect/?site=Splendia+-+Our+hotel+reservation+partner&url=https://medicinefromindia.store]online shopping pharmacy india[/url] buy prescription drugs from india and [url=https://slovakia-forex.com/members/245146-plnyieqsaw]indian pharmacy online[/url] online shopping pharmacy india

 58. KevinTer

  canadian pharmacy cheap canada drugstore pharmacy rx or canadian pharmacy price checker
  https://cse.google.mg/url?q=https://canadianinternationalpharmacy.pro canadian pharmacies that deliver to the us
  [url=https://maps.google.ge/url?sa=t&url=https://canadianinternationalpharmacy.pro]canada pharmacy online[/url] safe online pharmacies in canada and [url=https://bbs.xiaoditech.com/home.php?mod=space&uid=1534753]canada pharmacy online[/url] reddit canadian pharmacy

 59. JerryGeoma

  mexican border pharmacies shipping to usa [url=https://mexicanph.com/#]purple pharmacy mexico price list[/url] buying prescription drugs in mexico

 60. JerryGeoma

  п»їbest mexican online pharmacies [url=https://mexicanph.com/#]mexican border pharmacies shipping to usa[/url] п»їbest mexican online pharmacies

 61. JerryGeoma

  reputable mexican pharmacies online [url=https://mexicanph.com/#]medication from mexico pharmacy[/url] mexican mail order pharmacies

 62. JerryGeoma

  reputable mexican pharmacies online [url=https://mexicanph.com/#]mexico drug stores pharmacies[/url] mexican border pharmacies shipping to usa

 63. JerryGeoma

  mexico pharmacies prescription drugs [url=http://mexicanph.shop/#]pharmacies in mexico that ship to usa[/url] п»їbest mexican online pharmacies

 64. Russellinfog

  best online pharmacies in mexico mexican pharmaceuticals online or mexico pharmacies prescription drugs
  https://www.google.com.pg/url?q=https://mexicanph.com mexico pharmacies prescription drugs
  [url=http://lbast.ru/zhg_img.php?url=http://mexicanph.com/]reputable mexican pharmacies online[/url] mexican online pharmacies prescription drugs and [url=http://bbs.xinhaolian.com/home.php?mod=space&uid=3324140]reputable mexican pharmacies online[/url] reputable mexican pharmacies online

 65. JerryGeoma

  reputable mexican pharmacies online [url=http://mexicanph.shop/#]mexican pharmacy[/url] buying prescription drugs in mexico online

 66. JerryGeoma

  reputable mexican pharmacies online [url=https://mexicanph.com/#]mexico pharmacies prescription drugs[/url] mexico pharmacy

 67. WilliamUnura

  mexican rx online mexican pharmaceuticals online or buying from online mexican pharmacy
  http://legacy.aom.org/verifymember.asp?nextpage=https://mexicanph.shop mexican drugstore online
  [url=https://gameshop2000.ru/forum/away.php?s=http://mexicanph.shop]mexico pharmacies prescription drugs[/url] pharmacies in mexico that ship to usa and [url=http://seafishzone.com/home.php?mod=space&uid=1210781]mexico drug stores pharmacies[/url] purple pharmacy mexico price list

 68. BillieMum

  best online pharmacies in mexico buying from online mexican pharmacy or mexican border pharmacies shipping to usa
  https://images.google.nl/url?q=https://mexicanph.com buying prescription drugs in mexico
  [url=https://maps.google.by/url?q=https://mexicanph.com]mexican border pharmacies shipping to usa[/url] buying from online mexican pharmacy and [url=http://yslit.com/home.php?mod=space&uid=616570]purple pharmacy mexico price list[/url] medication from mexico pharmacy

 69. Russellinfog

  best online pharmacies in mexico medicine in mexico pharmacies or best online pharmacies in mexico
  http://www.krovatka.ru/f/rr.cgi?http://mexicanph.com/ buying prescription drugs in mexico online
  [url=https://www.hcsparta.cz/media_show.asp?type=1&id=246&url_back=http://mexicanph.com]mexican online pharmacies prescription drugs[/url] mexico pharmacy and [url=http://kidsnighttonight.com:/forums/member.php?action=profile&uid=332537]mexico drug stores pharmacies[/url] mexican pharmaceuticals online

 70. JerryGeoma

  mexican pharmacy [url=https://mexicanph.com/#]buying prescription drugs in mexico online[/url] п»їbest mexican online pharmacies

 71. JerryGeoma

  mexican mail order pharmacies [url=http://mexicanph.com/#]mexican pharmaceuticals online[/url] mexican online pharmacies prescription drugs

 72. WilliamUnura

  medication from mexico pharmacy mexico drug stores pharmacies or best online pharmacies in mexico
  http://ewin.biz/jsonp/?url=https://mexicanph.shop:: buying prescription drugs in mexico online
  [url=https://maps.google.fm/url?sa=t&url=https://mexicanph.shop]mexican online pharmacies prescription drugs[/url] purple pharmacy mexico price list and [url=http://bbs.mycq3d.com/home.php?mod=space&uid=46761]purple pharmacy mexico price list[/url] mexican online pharmacies prescription drugs

 73. JerryGeoma

  buying from online mexican pharmacy [url=https://mexicanph.shop/#]buying prescription drugs in mexico online[/url] mexican pharmacy

 74. Russellinfog

  mexico drug stores pharmacies mexican online pharmacies prescription drugs or buying from online mexican pharmacy
  http://images.google.mv/url?q=https://mexicanph.com medicine in mexico pharmacies
  [url=http://0.7ba.info/out.php?url=http://mexicanph.com]mexico pharmacies prescription drugs[/url] medication from mexico pharmacy and [url=http://wnt1688.cn/home.php?mod=space&uid=7507163]mexican online pharmacies prescription drugs[/url] mexican drugstore online

 75. JerryGeoma

  mexican mail order pharmacies [url=http://mexicanph.com/#]buying prescription drugs in mexico[/url] mexican drugstore online

 76. LouisZof

  medication from mexico pharmacy buying prescription drugs in mexico or п»їbest mexican online pharmacies
  https://accounts.cast.org/register.php?home=http://mexicanph.shop п»їbest mexican online pharmacies
  [url=https://www.google.cd/url?sa=t&url=https://mexicanph.shop]pharmacies in mexico that ship to usa[/url] buying prescription drugs in mexico online and [url=https://www.foodntours.com/user/varcnybpmc/videos]mexican drugstore online[/url] medicine in mexico pharmacies

 77. Russellinfog

  buying from online mexican pharmacy п»їbest mexican online pharmacies or mexican online pharmacies prescription drugs
  https://www.kultur-bad-vilbel.de/goto/?u=http://mexicanph.com purple pharmacy mexico price list
  [url=https://toolbarqueries.google.ac/url?q=https://mexicanph.com]mexican pharmacy[/url] mexico drug stores pharmacies and [url=http://www.28tongji.com/space-uid-1048344.html]mexican drugstore online[/url] mexican pharmaceuticals online

 78. JerryGeoma

  medicine in mexico pharmacies [url=http://mexicanph.shop/#]mexican mail order pharmacies[/url] п»їbest mexican online pharmacies

 79. JerryGeoma

  mexican mail order pharmacies [url=https://mexicanph.shop/#]п»їbest mexican online pharmacies[/url] mexico pharmacies prescription drugs

 80. WilliamUnura

  п»їbest mexican online pharmacies mexican online pharmacies prescription drugs or mexican pharmaceuticals online
  http://images.google.gm/url?q=https://mexicanph.shop purple pharmacy mexico price list
  [url=http://www.travelinfos.com/games/umleitung.php?Name=RailNation&Link=https://mexicanph.shop]mexico drug stores pharmacies[/url] mexico drug stores pharmacies and [url=http://bbs.xinhaolian.com/home.php?mod=space&uid=3324255]mexican pharmaceuticals online[/url] mexican online pharmacies prescription drugs

 81. Russellinfog

  purple pharmacy mexico price list medicine in mexico pharmacies or mexico pharmacies prescription drugs
  http://maps.google.je/url?q=http://mexicanph.com mexican drugstore online
  [url=https://www.yawcam.com/urlcheck.php?wan=mexicanph.com&lan=192.168.1.142&http=80&stream=8081&type=1]buying from online mexican pharmacy[/url] medicine in mexico pharmacies and [url=https://masterbationtube.com/user/ymyjxlnshh/videos]п»їbest mexican online pharmacies[/url] pharmacies in mexico that ship to usa

 82. BillieMum

  reputable mexican pharmacies online mexican online pharmacies prescription drugs or buying from online mexican pharmacy
  https://images.google.com.ly/url?sa=t&url=https://mexicanph.com mexican pharmaceuticals online
  [url=http://php.sonne-cie.de/?a[]=where+can+i+buy+viagra+online]pharmacies in mexico that ship to usa[/url] mexican online pharmacies prescription drugs and [url=http://bbs.cheaa.com/home.php?mod=space&uid=3062915]mexico drug stores pharmacies[/url] reputable mexican pharmacies online

 83. JerryGeoma

  п»їbest mexican online pharmacies [url=http://mexicanph.com/#]buying prescription drugs in mexico online[/url] mexican border pharmacies shipping to usa

 84. Russellinfog

  mexican border pharmacies shipping to usa best online pharmacies in mexico or reputable mexican pharmacies online
  http://forum.acehigh.ru/away.htm?link=http://mexicanph.com/ mexican border pharmacies shipping to usa
  [url=http://www.jeffheotzler.com/Guestbook/admin/panel_info.php?a%5B%5D=%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fmexicanph.com%2F%3E%C3%91%C5%8D%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%91%81%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5%20%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BC%C3%91%83%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%B9%C3%91%E2%80%A6%20%C3%91%81%C3%90%C2%B8%C3%91%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BC%3C%2Fa%3E]mexican rx online[/url] mexico pharmacies prescription drugs and [url=http://talk.dofun.cc/home.php?mod=space&uid=386153]pharmacies in mexico that ship to usa[/url] buying prescription drugs in mexico

 85. JerryGeoma

  reputable mexican pharmacies online [url=https://mexicanph.com/#]mexico pharmacy[/url] mexican online pharmacies prescription drugs

 86. JerryGeoma

  buying prescription drugs in mexico online [url=https://mexicanph.shop/#]buying prescription drugs in mexico online[/url] medication from mexico pharmacy

 87. Russellinfog

  buying from online mexican pharmacy mexican pharmaceuticals online or mexico drug stores pharmacies
  https://images.google.rs/url?sa=t&url=https://mexicanph.com purple pharmacy mexico price list
  [url=https://cse.google.com.cu/url?sa=t&url=https://mexicanph.com]mexican border pharmacies shipping to usa[/url] mexican drugstore online and [url=http://jzmetin.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=61488]buying prescription drugs in mexico[/url] mexican mail order pharmacies

 88. Russellinfog

  best online pharmacies in mexico mexican pharmacy or mexican border pharmacies shipping to usa
  http://www.yu-kari-ofuna.com/feed2js/feed2js.php?src=http://mexicanph.com mexican pharmaceuticals online
  [url=https://www.google.mv/url?q=https://mexicanph.com]mexican mail order pharmacies[/url] pharmacies in mexico that ship to usa and [url=http://www.coin520.com/home.php?mod=space&uid=13968]reputable mexican pharmacies online[/url] mexican drugstore online

 89. JerryGeoma

  mexico drug stores pharmacies [url=https://mexicanph.shop/#]buying prescription drugs in mexico[/url] pharmacies in mexico that ship to usa

 90. JerryGeoma

  mexican online pharmacies prescription drugs [url=https://mexicanph.shop/#]best online pharmacies in mexico[/url] best online pharmacies in mexico

 91. JerryGeoma

  mexico drug stores pharmacies [url=http://mexicanph.shop/#]buying prescription drugs in mexico online[/url] mexico drug stores pharmacies

 92. LouisZof

  purple pharmacy mexico price list mexican mail order pharmacies or mexican drugstore online
  http://cwa4100.org/uebimiau/redir.php?http://mexicanph.shop/ medicine in mexico pharmacies
  [url=http://forum.iciel.net/proxy.php?link=https://mexicanph.shop]reputable mexican pharmacies online[/url] mexican border pharmacies shipping to usa and [url=https://forexzloty.pl/members/354559-cyqhxvltyv]п»їbest mexican online pharmacies[/url] buying prescription drugs in mexico online

 93. Davidfub

  lisinopril 20 tablet [url=https://lisinopril.top/#]ordering lisinopril without a prescription uk[/url] lisinopril 2 5 mg tablets

 94. Davidfub

  amoxicillin 500mg without prescription [url=https://amoxil.cheap/#]amoxicillin azithromycin[/url] buy cheap amoxicillin online

 95. Davidfub

  where can i buy amoxicillin over the counter uk [url=https://amoxil.cheap/#]buy amoxicillin[/url] buy amoxicillin from canada