Ay: Şubat 2021

WFUZZ İLE Fuzzing işlemi

Fuzzing   Fuzzing, temel olarak otomatik bir şekilde hatalı bir şekilde biçimlendirilmiş veri enjeksiyonu kullanarak uygulama hatalarını bulmayı içeren bir Black Box test tekniğidir. Fuzzing, test yapılan uygulamanın arka planında ki algoritma yapısını bilmediğinden dolayı gönderilen verilen uygulamada oluşturduğu etki ve sonuçları analizine dayandığından, uygulama test tekniklerinden black-box kategorisine girmektedir. Fuzzing’e  bazen Fuzz Test te …