Ay: Mayıs 2022

SRUM (System Resource Usage Monitor) Analizi

  SRUM (System Resource Usage Monitor) Analizi Windows System Resource Usage Monitor –Windows Sistem Kaynak Kullanım Monitörü- olarak bilinen SRUM makinede tüketilen kaynakları izlemek için oluşturulmuştur. SRUM sistemde uygulamanın kaynak kullanımı enerji kullanımı, Windows anlık bildirimleri, ağ bağlantısı, veri kullanımı olmak üzere 30 ila 60 günlük sistem kaynağı kullanımını SRUDB.dat  dosyasına kaydeder. Bu özellik Windows sistemlerde varsayılan …

Jump List Analizi

  Jump List Analizi   Windows 7 ve daha sonraki tüm Windows sistemlerde sunulan bir özellik olan Jump List, kullanıcı tarafından daha önce erişilen, uygulama ve dosyaları listeler. Bu özellik sayesinde kullanıcıların son erişilen uygulama dosyalarına hızlı erişim sağlanması için Microsoft tarafından oluşturulmuştur. Jump List dosyalar erişilen dosyalar hakkında bilgi içermektedir. Windows “AutomatıcDestınatıons” ve “CustomDestınatıons” …

LNK Dosya Analizi

  LNK Dosya Analizi LNK (.lnk) dosyaları Windows’ta kısayol (shortcut) dosyalarıdır. BU kısa yol dosyaları, başka bir veri nesnesine erişmek için kullanılabilecek bilgileri içerir Microsoft bu dosyalar sayesinde, Windows işletim sistemin daha hızlı çalışmasını amaçlamıştır.  LNK dosyaları, kullanıcı tarafından veya Windows işletim sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulabilir. Bir kullanıcı lokalde veya paylaşımlı bir alanda belgeyi/programı …

Windows Forensics Tools

  Network Analysis Tools Wireshark Network Appliance Forensic Toolkit NetworkMiner Registry Analysis Tools RegRipper ShellBags Explorer AmcacheParser AppCompatCacheParser JLECmd RecentFileCacheParser Computer Account Forensic Artifact Extractor (cafae) Yet Another Registry Utility (yaru) RDP Cache Analysis Tools BMC-Tools Recycle Bin Analysis Tools RBCmd $I Parser “$” Files Analysis Tools MFTExplorer ($MFT) MFTECmd ($MFT, $Boot, $J, $SDS, and $LogFile (coming …

Shimcache Analizi

  ShimCache /AppCompatCache  Analizi Shimcache, Windows uygulama uyumluluk önbelliği olarak bilinen AppCompatCache’in bir bileşenidir. Microsoft, eskimiş uygulamaların yeni Windows sürümleri ile herhangi bir problem oluşmaması için shim mekanizmasını kullanmaktadır yani Shim mekanizması Windows yeni sürümlerindeki uyumluluğunu sağlamak için uygulamanın uygulanması gerekip gerekmediğini belirlemek için kullanılır. Shim, Windows registry dosyasında depolanan çalıştırılabilir programların metadatasını tutar. Bu …