Switch (Ağ Anahtarı)

                                              

                                          Switch (Ağ Anahtarı)

Switch, bağlı olduğu bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesini sağlayan ağ donanımıdır. Cihazların birbiriyle haberleşmesini sağlar. Swtichlerin bazıları OSI Modeli’nin 2. Katmanında (veri katmanı) bazılarıda switchlerin 3. Katmanda (Ağ katmanı) da çalışır.
2. katmanda çalışan switchler, bilgisayarların MAC adreslerine göre çalışır. 3. katmanda çalışan switchler ise bilgisayarların IP adreslerine göre çalışır.
Switchler yıldız topolojisi yerel ağ oluştururlar. Switchler, paket anahtarlamalı ağları birlikte bağlamakta kullanabilirler. Switchler, bilgisayar ağı için atanmış yollar oluşturur.
Switch Çeşitleri
Switchler çoğunlukla ethernet switch olarak Ethernet arayüzü içindirler. Fibre channel arayüzü için fibre channel switchler ile infiniband (InfiniBand: çok yüksek verimlilik ve çok düşük gecikme süresi sağlayan, yüksek performanslı bilgi işlemde kullanılan bir bilgisayar ağ iletişimi standardıdır) arayüzü için infiniband switch çeşitleri de vardır.
– Ethernet Switch

– İnfinibandSwitch

Fibre Channel Switch  

İnfiniband Switch

Ethernet Switch
Fiber chanel switch

Switchler ağ içinde konuşlanacağı yere göre ikiye ayrılır:
Kenar Switch: Bilgisayarların doğrudan ağ bağlantılarının yapıldığı switchlerdir. Anahtarlama sayısı ile MAC tablosu boyu sınırlıdır.
Merkez Switch: Ağın merkezinde olan switchdir. Ağın merkezinde olduğundan yüksek başarımlıdırlar, yüksek hızlı arayüzlere ile geniş MAC tablosuna sahiptirler.
Switchlerin Çalışma Sistemi
Switchler paket anahtarlama yöntemi ile çalışır Switchin her kapısı bağımsız veri alış verişinde bulunabilir. Bir veri paketi, kapılardan birine ulaştığında switchin gönderenin MAC adresini ile gönderilen kapıyı adres tablosuna kaydeder. MAC adres tablosundaki mevcut kayıtlar incelenerek hedef MAC adresinin bağlı olduğu kapıyı tespit etmeye çalışır. Eğer herhangi bir kayıt bulunamazsa, veri paketi gelen kapı hariç bütün kapılara gönderilir. Eğer MAC adresi biliniyorsa, bu durumda veri paketi sadece hedef kapıya gönderilir. Eğer gönderenin ve alıcının MAC adresleri aynıysa paket silinir.
Bir switchin dört çeşit iletme yöntemi vardır:
Depola ve İlet: Dağıtıcı her bir veri paketini iletmeden önce ara belleğe alır ve bir kontrol toplamı oluşturur. Oluşturulan kontrol toplamı pakette kayıtlı olanla uyuşmuyorsa paket iletilmez. Bu sayede ağ içerisinde hatalı paketlerin dolaşması engellenmiş olur. Ağ öğeleri farklı hızlarla ya da farklı ortamlardan bağlanıyorlarsa, kullanılabilinecek tek yöntemdir. Kopyalama ve kontrol toplamı işlemleri nedeniyle yavaş ama aynı nedenlerden dolayı güvenilir bir yöntemdir.
Kestirme: Dağıtıcı veri paketinde sadece MAC adresi bilgisini okur ve iletmeye başlar. Hata kontrolu yapılmaz. Diğer dağıtıcıların ya da daha üst OSI katmanların varsa hatayı bulacaklarından yola çıkılır. Hızlı bir yöntemdir.
Serbest Parça: Yukarıdaki iki yöntemin avantajlarından faydalanmaya çalışan bir yöntemdir. Veri paketinin, adresleme bilgisinin de içinde olduğu ilk 64 bayt okunur ve paket kontrol toplamı oluşturulmadan iletilir. Ethernet’teki minimum veri büyüklüğü olan 64 bayta ulaşamayan paketler süzgeclenerek silinir.
Uyarlamalı Anahtarlama: Yukarıdaki üç yöntem arasında kendi kendine seçim yapan bir yöntemdir.
Switchlerin yönetimi:
Switchlerin yönetimi iki şekildedir. Birincisi web arayüzü üzerinden, ikincisi komut arayüzü üzerindendir. Web arayüzü, kolaylık ve görsellik bakımından daha iyidir. Komut arayüzü daha çok seçeneğin bulunduğu uzman kullanıcılar tarafından tercih edilir.
Kaynakalar: