3 Temmuz 2019 Çarşamba

Switch Ve Hub Cihazlarının Karşılaştırılması


Switch ve hub neden ihtiyaç vardır ?
İnternet teknolojisini kullanarak bir LAN ( Local Area Network ) kuracaksak; bilgisayar , yazıcı, sunucu gibi cihazların birbiriyle haberleşmesi için bir swtich veya hub cihazına ihtiyaç vardır. Bu iki cihazda yanı görevi yapmaktadır ama farkları bulunmaktadır bu farklar; 


Switch  ve Hub arasındaki temel farklar:
Hub ve Switch bilgisayarların birbirleriyle iletişim ve bağlantı kurmasını sağlayan cihazlardır.
Hub bütün bilgisayarlara bilgi gönderirken switch ise sadece istenilen bilgisayara veri gönderir.
Hub: Verileri kendine bağlı tüm bilgisayarlara gönderir. Veriyi alması gereken tek  bilgisayar olması halinde diğer kendine bağlı bilgisayarlara da veri yolladığı için onları da meşgul eder. Bu yüzden hublar ve swticlere göre perfonmans olarak daha zafıytır. Port sayısı kadar bilgisayara bağlanabilir.
Swtichler ise şifreleme yöntemiyle her bir veriyi iletim kanalı ayrı bir yol bulan cihazlardır. Sadece istenilen bilgisayara veri gönderir. Portlar hangi cihaza bağlı ise hepsine ayrı bir yol hazırlar. Görev olarak hub ile aynıdır fakat perfonmans ve hız olarak hubdan daha güçlüdür.
Switch kendine gelen verinin hangi adrese gideceğine bakar o veriyi gönderen ve alacak olan arasında bir bağlantı kurup diğer bilgisayarların haberi olmadan ve onları meşgul etmeden iletir.

Switch


Hub
 


 

OSI modeline göre 2. Katman cihazıdır. Aynı zamanda daha üst katmanlarda çalışan çoklu-katman switcleride vardır.OSI modeline göre 1. Katman cihazıdır.
Switch daha karmaşık yapıya sahip cihazdır ve daha pahalıdır.


Hub çok ilkel bir cihazdır ve görece daha ucuzdur.
Switch akıllı bir cihazdır. Veri paketlerini sadece hedef noktaya gönderir.


Hub aptal bir cihaz olarak tanımlanabilir. Çünkü veri paketlerini hedef nokta yerine Networkte bulunan tüm noktalara yayın (Broadcast) yapar.
Switch band-genişliğini maksimum düzeyde verimli kullanır.


Veri transferi sırasında kullandığı yayın mekanizması yüzünden bant genişliğini gereksiz bir şekilde kullanır ve israf eder. Bu yüzden işlemler ve veri transfer hızı düşer.
Switch full-duplex bir cihaz olduğu için aynı anda iki yönlü veri transferine izin verir.


Hubhalf-duplex bir cihaz olduğundan aynı anda secede bir yönde veri transferine izin verir.
Ağ güvenliği hub ile karşılaştırıldığında daha yüksektir.


Yayın mekanizması sayesinde ağ güvenliği ciddi bir sorun teşkil etmektedir.Kaynaklar:
 
13 Haziran 2019 Perşembe

İşletim Sistemi Katmanları

İşletim Sistemi: 
Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır.
Bütün diğer yazılımların belleğe girdi /çıktı aygıtlarına erişimini sağlar.
Birden çok yazılım aynı anda çalışıyorsa, her yazılıma yeterli sistem kaynağını ayırmakta ve birbirleri ile çakışmamalarını sağlamaktan sorumludur.


İşletim sistemi katmanları:  

                                Uygulama katmanı
                                          
                                         
                                           Kabuk (shell) katmanı
                                           

                                      Çekirdek (Kernel) katmanı
                                          


                                           Donanım Katmanı
Çekirdek (Kernel):

İşletim sisteminin ana bileşeni olan çekirdek, uygulama programları ile donanım bileşenleri arasında köprü vazifesi görür.
İşlemcide çalışan proseslerin yönetimi, bellek yönetimi ve giriş(çıkış cihazların yönetimi gibi birçok temel işlev çekirdek tarafından gerçekleşir.


Kabuk (Shell):
Çekirdeğin sağladığı servislere erişim sağlayan bir ara katmandır.
İki farklı kabuk çeşidi vardır;
- Komut istemi (CLI: command-line interface) kullanan kabuk işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlar
- Grafiksel arayüz (GUI: graphical user interface) kullanan kabuk ise kullanıcının yapmak istediği işlemleri daha hızlı tarif edebilmesini sağlar.


Proses (Process):
Bir işletim sisteminde anahtar kavramlardan biri olan proses temel olarak çalıştırılmakta olan bir programdır.
Bir kaynak program durgun bir komutlar dizisi şeklinde bulunurken, proses bu komutlar dizisinin işletilmesi anındaki durumuna verilen isimdir.